צוות "תנועה בעיר"

צוות 'תנועה בעיר', בהובלת ד"ר משה הירש וד"ר יודן רופא, מתכנס במסגרת המטה הלאומי לעירוניות, כאחד משבעה צוותים נוספים: התחדשות עירונית בהובלת עינת גנון; פיתוח כלכלי מוניציפאלי בהובלת סיון להבי; מנהיגות ניהול ומשילות בהובלת אופיר פז פינס; מדיניות תכנון בהובלת נעמי אנג'ל ואסתי כהן ליס; קיימות בהובלת תמי גבריאלי; ואנשים בעיר בהובלת גיל ריבוש.

מיקוד בשני אתגרים:
1 . תיאום בין רשת התחבורה הציבורית לבין פיתוח שימושי הקרקע.
2 . זכות הדרך – למי היא ניתנת, מהי היררכיית המשתמשים והשימושים הנכונה.

התייחסויות:
– יש לבחון מהם הערכים העומדים בבסיס החלטות המתכננים בבואם לתכנן. (מקום הפרט מול הכלל, חירות, שוויון, אושר).
– אנשים בעיר מחפשים איכות חיים, אנחנו עובדים בתוך המרחב העירוני, והוא לא רק תנועה.
– יש להפחית שימוש ברכב הפרטי ולאפשר שימוש בכלים אחרים.
– מה קורה מחוץ למטרופולין המרכז. מה ניתן לעשות למשל בבית שאן, שיאפשר חיים כאלה.
אנשים רואים אחרת את איכות החיים שלהם בין מקום למקום.
– החזון מדבר על יכולת הבחירה, בין להיות עם רכב פרטי או לא.
– דרך היא לא רק פונקציונאלית, היא גם מקום מפגש בין אנשים, כלי ליצירה של עיר תוססת.
– חזון עירוני: עיר שאפשר לחיות בה את חיי היומיום וניתן לעשות בה 80% מהפעולות
שאדם צריך ללא תלות ברכב הפרטי.
*הקבוצה הסכימה על המשך התמקדות בשני האתגרים.

עבודה בשתי קבוצות – מצב רצוי מול מצוי
צוות 1 : זכות הדרך למי היא ניתנת, מהי היררכיית המשתמשים והשימושים הנכונה – בהובלת משה הירש
צוות 2 : תיאום בין רשת התחבורה הציבורית לבין פיתוח שימושי הקרקע – בהובלת יודן רופא