דו"ח ועדת החקירה לבחינת איחוד עיריית בת-ים עם עיריית תל אביב- יפו

דו"ח מסכם של ועדת החקירה לבחינת איחוד עיריית בת-ים עם עיריית תל אביב- יפו או עיריית חולון ועיריית ראשון לציון או חלוקת הכנסות בין עיריות תל אביב-יפו, חולון, ראשון לציון ובת-ים