עיר-תאגיד,תאגיד בעיר

במסגרת אירועי ועידת עכו, המרכז לעירוניות בת ים, קיים רב- שיח על התאגיד כגורם גלוי וסמוי המעצב את תכנונה ואופייה של העיר הישראלית.
בתכנית:
דברי פתיחה: ד"ר רונית דוניץ-קדר, ראש המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן
על תכנון ניאו-ליברלי: ד"ר טליה מרגלית
רב-שיח: התאגידים המשפיעים על העיר והעיר כתאגיד.לקראת פרסומו של ספר מאמרים בשיתוף המרכז לעירוניות והמכון לאחריות תאגידית: פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר ניר כהן, אוניברסיטת בר-אילן, ליעד אורתר, המכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למנהל ולעסקים, דורית גרפונקל, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, מנחה – אבירמה גולן, מנהלת המרכז לעירוניות, בת-ים

לפרטים נוספים על קבוצת המחקר