"עניין עירוני 5" הרצאתה של פרופ' נורית אלפסי

במסגרת סדרת הרצאות הקיץ החמישית "עניין עירוני", הרצתה פרופ' נורית אלפסי מהמחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על התפוררות מערכת התכנון בישראל: הכשלים והאפשרות לפתרון.