חוזרים ללכת סדנה לפיתוח והטמעה של עקרונות העיר ההליכתית (Walkable City)

לקראת וועידת  HABITAT IIIבאוקטובר 2016 קידמה ממשלת ישראל תהליך רב משתתפים להגדרת סל כלים לעירוניות. ההליכתיות (WALKABILITY) זוהתה בתהליך כגורם חשוב ביצירת עיר מוצלחת ומרחב ציבורי מתפקד.

"הליכתיות היא ליבת העירוניות והיא מייצרת את התשתית למימוש ההזדמנויות והיתרונות העירוניים. הולך הרגל הוא המרכז לחיים העירוניים."

כדי להפוך את ההליכה לאמצעי ניידות משמעותי בעיר, יש לכוון את התכנון והניהול העירוניים להולך הרגל כמשתמש מרכזי ולא לרכב הפרטי, ולייצר סביבה נעימה ומעודדת הליכה.

ההליכה, אמצעי הניידות הזמין ביותר לרוב האנושות, תורמת לשיפור איכות החיים, מפחיתה נסיעה ברכב וכך מצמצמת עלויות, זיהום אויר ותאונות דרכים. הליכה מפתחת אורח חיים בריא ומחזקת כלכלית את המרכזים האורבאניים. הליכה בפרט וניידות בלתי-ממונעת בכלל, תופסות עתה בתכנון התחבורתי מקום ייחודי וחשוב המייצר תועלות מגוונות למערכות התנועה.

הסדנה: מטרת הסדנה לאפיין את תכונות המרחב הציבורי כמקדם הליכתיות. הסדנה תכלול חמישה מפגשים לגיבוש העקרונות ולבחינת מקרים מרחביים בישראל כמודלים למרחבים מקדמי הליכתיות. משתתפי הסדנה יתחייבו לקחת חלק בכל המפגשים, לנתח מקרה עירוני בהיבט ההליכתיות ולכתוב פרק לספר המקרים. כל משתתף יזכה במענק של 3000 שקל.

הגשה: יש לשלוח ניתוח מקרה של מרחב ציבורי בישראל לרבות התייחסות לשימושים, משתמשים, תנועה, חומרים, פעילות, מאפיינים מקומיים וייחודיים. ניתוח המקרה לא יעלה על 2000 מילים + 2-3 תמונות.