קורס שיתוף ציבור

בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסה של האזרחים ושל מוסדות המדינה והציבור בנוגע ל'השתתפות'.  בעבר התפיסה היתה כי השתתפות של תושבים נעשית בעיקר בהיבטים חברתיים, בהקשר לפרויקט מסוים, בעוד שכיום השתתפות נתפסת כזכות של האזרחים בחברה הדמוקרטית.

שינוי זה בתפיסה השפיע על אופיים ועוצמתם של תהליכים לשיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות בארגונים, עמותות, ברשויות המוניציפאליות ובמשרדי הממשלה בארץ ובעולם.

שתי מגמות עיקריות מניעות את תהליך השינוי: הציבור אשר מבקש להיות שותף ומשפיע בתהליכי קבלת החלטות של נבחרי הציבור, מביע חוסר אמון, דורש שקיפות רבה יותר ופועל לעורר שיח ציבורי וחברתי לגבי שיתוף ומעורבות האזרחים בתהליכי קבלת החלטות. במקביל וכחלק מתפיסת עולם ערכית, דמוקרטית, בעלי תפקידים,  יוצרים קשר עם הציבור, פועלים לשילוב נציגי ציבור בתהליכי קבלת החלטות ומכירים בתרומה ובהשפעה של תהליכי שיתוף ציבור על איכות ההחלטה.

שיתוף ציבור מביא לקבלת החלטות איכותית וטובה יותר

תהליך שיתוף ציבור שמתוכנן כהלכה יכול להגשים את מטרותיו ולהביא לקבלת החלטות איכותית: נאסף מידע רב ומגוון,  אותרו חסמים והזדמנויות בשלב מוקדם יחסית של התהליך, התקבל מידע רלוונטי הנוגע לאוכלוסיות חלשות ועוד.

משתתפי הקורס ללימודי תעודה, 'מנהלי שיתוף ציבור', יקבלו כלים לניתוח וללימוד של תהליכי השיתוף, יתנסו במודלים של שיתוף וינתחו מקרים תיאורטיים ומעשיים ממומחים בתחומים שונים באקדמיה ומבעלי תפקידים מנוסים. במהלך ההשתלמות יוכלו המשתתפים להציג בקבוצה תהליך שיתוף ציבור שתוכנן ו/או בוצע על ידם, להעלות אותו לדיון ולקבל חוות דעת מקצועית.

מטרות הקורס

נרכוש מיומנויות וכלים לשיתוף ציבור אפקטיבי

נדון בקשיים ובאתגרים בשיתוף ציבור

נבחן את מערך הציפיות של הציבור/ראשי רשויות/גורמים אחרים מתהליך השיתוף

נכיר מתודולוגיות לשיתוף

קהל יעד

עובדים ומנהלים ברשות מקומית, מתכנני ערים, עובדים סוציאליים, יועצים ארגוניים, מנהלי תחום קהילה ותחום שיתוף ציבור ברשויות, מנהלי אסטרטגיה, דוברות, מנהלי שיווק, מנהלי אחריות תאגידית וכו'.

היקף:

סה"כ שעות לימוד: 42 שעות אקדמאיות ב- 6 ימי לימוד מרוכזים

מועדים:

ימי ג' פעם בשבועיים

24.4, 8.5, 22.5 , 5.6, 19.6

בין השעות 9:00-16:00

 

איפה:

במרכז לעירוניות בבת ים: רוטשילד 24 בת ים